Hoe dien ik een nieuwe architectuur in?

U kunt een nieuwe referentiearchitectuur voor het onderwijs indienen, zodat andere organisaties daar beter gebruik van kunnen maken. Hieronder staat hoe het aanmeldproces eruit ziet en waar u op moet letten.

Architecturen worden binnen het onderwijs gebruikt om het landschap van de afspraken en digitale processen overzichtelijk te houden. Ze geven een gestructureerd beeld van hoe processen lopen, de informatievoorziening is geregeld en de technische inrichting eruit ziet. Nieuwe architecturen en wijzigingen in bestaande architecturen worden besproken in de Architectuurraad.

Waar moet u op letten voordat de architectuur wordt ontwikkeld?

Voordat u een nieuwe architectuur ontwikkelt, onderzoekt u eerst of een bestaande architectuur bruikbaar is. Zo niet, bedenk dan een unieke, korte naam voor een nieuwe architectuur. Deze moet goed af te korten zijn, de lading dekken en geen overbodige ruis veroorzaken.

Bekijk de vragen in het aanmeldformulier. De vragen gaan over aspecten binnen een architectuur die belangrijk zijn om te documenteren. Leg belangrijke besluiten (bijvoorbeeld op technisch, inhoudelijk en procedureel vlak) meteen vast in de documentatie.

Hoe ziet het aanmeldproces eruit?

Het aanmeldproces voor een nieuwe architectuur duurt tussen de 1 en 4 maanden, afhankelijk van wanneer de Architectuurraad bij elkaar komt.

Stap 1: Voorbereiding

De aanmelder meldt via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl dat een architectuur aangemeld gaat worden; hierdoor kan Bureau Edustandaard eventueel ondersteuning bieden bij de aanmelding. De aanmelder vult het aanmeldformulier in en stelt een begeleidend memo op van maximaal twee A4-tjes. Daarin wordt aandacht besteed aan het proces dat geleid heeft tot de totstandkoming en aan de achterliggende documentatie. Ook wordt daarin een samenvatting van de architectuur gegeven.

Stap 2: Beoordeling

Bureau Edustandaard beoordeelt de architectuur en stuurt de beoordeling met een toelichting naar de aanmelder. Deze mag hierop een schriftelijke toelichting geven.

Stap 3: Besluitvorming

De aanmelder geeft tijdens de bijeenkomst van de Architectuurraad een korte presentatie over de architectuur, waarin hij onder andere ingaat op de relaties met afspraken en de praktische toepasbaarheid. De Architectuurraad neemt tijdens de bijeenkomst het besluit tot registratie van de architectuur. Een samenvatting van de architectuur en de verbinding met andere architecturen, begrippen en afspraken komt op www.edustandaard.nl te staan.

Stap 4: Nazorg

De aanmelder bespreekt met Bureau Edustandaard wat de eventuele vervolgstappen zijn rondom de architectuur, bijvoorbeeld op het gebied van de doorontwikkeling en de beantwoording van vragen.