Architecturen

Een referentiearchitectuur is een instrument dat instellingen helpt bij het beheersen van risico’s in de informatievoorziening en het creëren van de noodzakelijke samenhang en kwaliteit. Het beschrijft de inrichting van organisaties in kaders en modellen. Dat geeft inzichten die gebruikt kunnen worden om de organisatie te verbeteren.

Edustandaard stelt als doel om alle referentiearchitecturen binnen het onderwijs te registreren, zodat ze in samenhang met elkaar gebracht kunnen worden en duidelijk wordt waar sprake is van overlap of juist van ‘gaten’. Belangrijk is ook dat best-practices die binnen een bepaalde context al zijn beproefd, ook op andere plekken beschikbaar zijn. Nieuwe projecten en pilots kunnen hier hun voordeel mee doen.

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van een view: een invalshoek om naar de gegevens binnen architecturen te kijken. Zo’n view is afgestemd op de doelgroep en de behoeften daarvan. Een view maakt de complexe informatie behapbaar. Heeft u behoefte aan een bepaalde view, neem dan contact op met Bureau Edustandaard en geef daarbij aan tot welke doelgroep u behoort en aan welke wensen de view moet voldoen.

SECTOR

Triple A

Het MBO verandert en de vraag naar flexibel, betaalbaar en goed georganiseerd onderwijs groeit. Dat heeft gevolgen voor de ICT-systemen die binnen MBO-instellingen gebruikt worden. Waar moeten deze systemen aan…