Nieuwsberichten

In oprichting: werkgroep TLS

20 mei 2019 Eén van de belangrijke overheidsbrede beveiligingsstandaarden betreft TLS, een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer. Omdat deze in diverse onderwijsstandaarden gebruikt wordt in verschillende kleuren en smaken, heeft de Standaardisatieraad…

Conceptversie REST-profiel beschikbaar

16 mei 2019 Op 3 mei is het nieuwe profiel voor ondertekenen en routeren van berichten op basis van REST architectuur in openbare consultatie gegaan voor een periode van 6 weken. De beschrijving…

Wat is IMS CASE? Wat kunnen we ermee?

17 april 2019 Om meer duidelijkheid te geven over wat IMS CASE is en wat we in Nederland ermee kunnen, is in een informatieblad deze internationale standaard verduidelijkt. IMS CASE (Competencies & Academic…

Modulaire UWLR documentatieviewer

18 maart 2019 In januari is er een nieuwe, modulaire documentatieomgeving gedemonstreerd aan de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en leerresultaten. Deze gaat uit van vier hoofdonderdelen van de afspraak UWLR:…

Discussieforum Edukoppeling

22 februari 2019 Hoe kunnen organisaties in het onderwijs (zoals onderwijsinstellingen, DUO, uitgevers, leveranciers van administratiepakketten en de Onderwijsinspectie) op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen ze de identiteit…

Informatiemodellen RIO vastgesteld

18 december 2018 Op 27 november 2018 heeft de Projectgroep RIO, waarin alle stakeholders van RIO zijn vertegenwoordigd (de raden voor po, vo en mbo, de verenigingen voor het ho, DUO, OCW, Inspectie,…

volgende pagina