Nieuwsberichten

Wat is ‘common ground’?

13 juni 2018 Gemeenten kunnen veel doen om hun informatievoorziening en informatie-uitwisseling samen te organiseren. Dan houden ze er ook beter regie op en is ook de privacy van burgers beter gewaarborgd. De…

Wijzigingsverzoeken NL LOM

30 mei 2018 Voor de afspraak NL LOM is een aantal wijzigingsverzoeken binnengekomen. Aan de leden van de werkgroep Metadata – subwerkgroep ECK metadata is gevraagd om een advies te formuleren over het al dan niet aannemen van deze wijzigingsvoorstellen.

Jaarplan 2018

26 maart 2018 Publieke en private ketenpartijen in het onderwijs ondersteunen met effectieve standaarden en keten(referentie)architectuur om de informatiestromen in de onderwijsketens op de meest effectieve en duurzame manier in te richten. Dat is de ambitie van Edustandaard.

23 februari 2018: workshop Samenwerkende Catalogi

13 februari 2018 Op een aantal plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan datacatalogi. Zo werkt het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële OverheidsPublicaties (KOOP) aan een nieuw toepassingsprofiel van DCAT ten behoeve…

Hoe tevreden zijn scholen over OSO?

18 september 2017 Bijna iedereen gebruikt OSO voor het overdragen van leerlingdossiers, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2016/2017.

volgende pagina