Nieuwsberichten

Uitnodiging ROSA & NORA: werken met referentiearchitectuur (6 juni)

24 mei 2019 In het onderwijslandschap neemt het belang van het werken onder (referentie)architectuur meer en meer toe en de ROSA keten referentiearchitectuur wordt daarbij omarmd als kwaliteitsinstrument. Wil je daar meer over weten? Op donderdag 6 juni 2019 is de NORA Gebruikersmiddag. Deze is van 13.00 uur tot 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Je bent van harte uitgenodigd!

In oprichting: werkgroep TLS

20 mei 2019 Eén van de belangrijke overheidsbrede beveiligingsstandaarden betreft TLS, een encyptieprotocol voor beveiliging van digitaal verkeer. Omdat deze in diverse onderwijsstandaarden gebruikt wordt in verschillende kleuren en smaken, heeft de Standaardisatieraad…

Conceptversie REST-profiel beschikbaar

16 mei 2019 Op 3 mei is het nieuwe profiel voor ondertekenen en routeren van berichten op basis van REST architectuur in openbare consultatie gegaan voor een periode van 6 weken. De beschrijving…

Wat is IMS CASE? Wat kunnen we ermee?

17 april 2019 Om meer duidelijkheid te geven over wat IMS CASE is en wat we in Nederland ermee kunnen, is in een informatieblad deze internationale standaard verduidelijkt. IMS CASE (Competencies & Academic…

Modulaire UWLR documentatieviewer

18 maart 2019 In januari is er een nieuwe, modulaire documentatieomgeving gedemonstreerd aan de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en leerresultaten. Deze gaat uit van vier hoofdonderdelen van de afspraak UWLR:…

Discussieforum Edukoppeling

22 februari 2019 Hoe kunnen organisaties in het onderwijs (zoals onderwijsinstellingen, DUO, uitgevers, leveranciers van administratiepakketten en de Onderwijsinspectie) op een eenduidige manier (vertrouwelijke) gegevens met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen ze de identiteit…

volgende pagina