Documentatie-archief ROSA

In 2015 is het beheer van ROSA overgedragen aan de Architectuurraad van Edustandaard. Hierbij zijn een aantal documenten aangeleverd en gedurende het proces opgesteld. Deze documenten zijn inhoudelijk inmiddels niet meer actueel, maar voor transparantie worden deze wel beschikbaar gehouden.

Aanmeldformulier voor registratie ROSA 3.0
Advies en samenvatting Bureau Edustandaard
Referentiearchitectuur onderwijs v2.0 (ROSA 3.0)
Referentiearchitectuur onderwijs v2.0 (ROSA 3.0) Bijlagen
Visiedocument Referentiearchitectuur onderwijs
Verslag SION-stuurgroep van 14 februari 2014