Afspelen educatieve content

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: Afspelen educatieve content versie 1.0 - september 2008
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Een leerling krijgt via zijn afspeelomgeving (elektronische leeromgeving of leermanagementsysteem) educatieve content aangeboden op basis van zijn leerplan en vorderingen. Tijdens het gebruik (afspelen) van deze educatieve content (digitaal leermateriaal) kan informatie over de leerling en zijn voortgang uitgewisseld worden tussen de content en de afspeelomgeving. Hierdoor is het onder andere mogelijk gegevens over het gebruik van het materiaal, zoals toetsscores en doorlooptijden, in de afspeelomgeving op te slaan. Dit wordt ondersteund door de afspraak ‘Afspelen van educatieve content’.

Samenhang

ADL-SCORM 2004 (Sharable Content Object Reference Model) is een verzameling afspraken gericht op het uitwisselen en afspelen van digitaal lesmateriaal. Het onderdeel Run-Time Environment (RTE) richt zich op het afspelen van educatieve content (digitaal lesmateriaal) in een afspeelomgeving (RTE) aan de lerende.

Uitgangspunt hierbij is de lerende die individueel en zelfstandig leert en de leerresultaten worden in de afspeelomgeving vastgelegd.

ADL-SCORM 2004 is de basis van de afspraak Afspelen educatieve content, aangevuld met Nederlandse gebruiksafspraken. De afspraak is tevens gebaseerd op de Edustandaard-afspraak Content packaging.

Meerwaarde

De afspraak geeft ontwikkelaars van en applicaties voor digitaal leermateriaal houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties ten behoeve van uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid. Ook geeft de afspraak ontwikkelaars van afspeelomgevingen houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties voor deze leeromgeving. Verder maakt afspraak mogelijk dat het leermateriaal zonder problemen in diverse afspeelomgevingen kan worden afgespeeld.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.