Beschikbaar stellen en verzamelen metadata

Versie: Beschikbaar stellen en verzamelen metadata 1.4
Status: Definitief - mei 2012
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

Om leermateriaal op een eenvoudige manier vindbaar te maken is een heldere en eenduidige beschrijving van de leermaterialen cruciaal. Aan de inhoud (content) van elke digitale informatiebron moet een beschrijving worden toegevoegd. Wat voor informatie betreft het? Welk type bestand? Wie is de auteur? Voor wie is de informatie bedoeld? In deze metadata moet alle informatie staan die de docent nodig heeft om het juiste leerarrangement te kunnen vinden en gebruiken. Metadata kunnen verzameld worden in een repository; dit wordt harvesting genoemd. De afspraak Metadata harvesting heeft hier betrekking op.

Algemene beschrijving Metadata harvesting

Samenhang

De afspraak is een gebaseerd op (in standaardisatie terminologie “een toepassingsprofiel van”) het communicatieprotocol ‘The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)’.

Deze afspraak is gerelateerd aan de afspraak over het opvragen van metadata en NL LOM.

Overheden en semi-overheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met ‘pas toe of leg uit’-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/-diensten te eisen (‘pas toe’). Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen en verantwoording hierover moet worden afgelegd in het jaarverslag (‘leg uit’). NL LOM staat ook op deze lijst.

Meerwaarde

De afspraak geeft aanbieders van educatieve content houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties voor het beschikbaar stellen van metadata. Ontwikkelaars van repositories met metadata worden geholpen bij de ontwikkeling van technische specificaties die nodig zijn voor het verzamelen van metadata. Daarbij gaat het niet alleen om hun eigen repository, maar ook om het uitwisselen van verzamelde metadata tussen repositories onderling.

Gebruik

Binnen Edurep wordt veel ervaring opgedaan met het gebruiken van de afspraken Metadata harvesting en Metadata opvragen. Edurep is een gratis, centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Hiervoor verzamelt Edurep gegevens over leermateriaal uit een groot aantal collecties. Deze collecties zijn afkomstig van bijvoorbeeld uitgeverijen, onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties.

Implementatie

Het volgende document helpt bij de implementatie van de afspraak:

Technische beschrijving Metadata harvesting

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.