Content packaging

Versie: Content packaging versie 1.3
Status: Definitief - september 2008
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

Content packaging (inhoudverpakking) is de benaming voor het verpakken van webbased digitaal leermateriaal. Het doel van het verpakken van digitaal leermateriaal is het materiaal uitwisselbaar maken. Uitwisseling van webbased leermateriaal vindt steeds meer plaats tussen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en uitgeverijen. Daarom was er een afspraak nodig over de manier van verpakken.

Samenhang

In Nederland zijn diverse onderwijsstandaarden gebaseerd op IMS Content packaging. Dat geldt onder andere voor de NEN norm 2035 E-portfolio NL, de Edustandaard afspraak, Uitwisseling toetsmateriaal en voor de afspraak Content packaging.

Meerwaarde

Uitwisseling van webbased leermateriaal vindt plaats tussen bijvoorbeeld uitgeverijen en onderwijsinstellingen. Door het materiaal te verpakken, kan het worden verstuurd van de ene applicatie naar de andere applicatie zodat het gemakkelijk kan worden afgeleverd, hergebruikt en gedeeld. De belangrijkste redenen voor het verpakken van materiaal zijn:

Het digitale leermateriaal is veelal een verzameling bestanden. Door deze samen te verpakken, weet de ontvanger dat het pakket compleet is.

Door op een gestandaardiseerde manier de beschrijving van het leermateriaal bij te voegen, is voor de ontvanger duidelijk wat de samenhang van de verzameling leermaterialen is en waar de leerling moet beginnen.

De auteur kan metadata aan het materiaal toevoegen zodat duidelijk kan worden gemaakt voor welke doelgroep dit leermateriaal is bedoeld en wat het onderwerp en leerdoelen van het materiaal zijn. Ook kan in de metadata de onderwijskundige aanpak (zoals de werkvorm en activiteiten) worden beschreven, of de benodigde software om het materiaal af te spelen.

Bij het verpakken worden bestanden gecomprimeerd, waarbij met name bij tekstuele bestanden (text, html en xml) enorme ruimtewinst kan worden bereikt.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen uit te wisselen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.