Content Prijs Informatie

Registratiestatus: Aangemeld - mei 2017
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: Content Prijs Informatie versie 1.1 - november 2011
Versiestatus: Concept

Beschrijving

Deze afspraak maakt het mogelijk om op een gestandaardiseerde manier prijsinformatie over een leermiddelenpakket uit te wisselen. Een leermiddelenpakket kan een methode zijn, maar ook een andere vorm waarin leerobjecten samengesteld zijn.

Samenhang

De afspraak Content Prijs Info kan niet los worden gezien van de afspraak NL LOM. Deze afspraak bevat namelijk alleen additionele metadata over prijzen die niet beschikbaar is binnen NL LOM. Het NL LOM record bevat alle overige informatie die voor gebruikers minimaal net zo belangrijk is.

Naast het implementeren van afspraken NL LOM en Content Prijs Informatie is het ook van belang dat de afspraak Unieke Persistente Identifier (UPI) wordt geïmplementeerd, omdat er anders geen unieke code voor het leerobject is waarnaar verwezen kan worden. Zonder deze verwijzing is het vervolgens voor de afnemers niet mogelijk om te bepalen welke prijsinformatie bij welk leermateriaal hoort.

Meerwaarde

Deze afspraak is een sterk versimpelde weergave van mogelijke prijsmodellen. De afspraak is bruikbaar voor allerlei soorten leermateriaal en zowel voor samengestelde als losstaande content.  De afspraak kan bovendien gebruikt worden om aan te geven of het om een onbeperkte of beperkte gebruikslicentie gaat in het geval van digitale leerobjecten. Op termijn kan het de moeite waard zijn om een complexer prijsmodel te ontwikkelen, bijvoorbeeld als partijen kortingen of staffels willen opnemen in het prijsmodel.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Implementatie

Het volgende document helpt bij de implementatie van de afspraak:

Handleiding geautomatiseerd uitleveren van metadata over leermiddelenpakketten

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.