Metadata Object Description Scheme (MODS)

Versie: Metadata Object Description Scheme versie 1.2
Status: Definitief - juni 2021
Sector: HO

Beschrijving

Afspraken over het gebruik van standaarden zijn nodig om de kennisketen in het hoger onderwijs te laten functioneren. Deze keten zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur worden verzameld, toegankelijk worden en verder worden verspreid. Eenduidigheid is noodzakelijk wanneer de beschrijvende informatie moet worden uitgewisseld van het ene systeem naar het andere, in het bijzonder van repositories (faciliteiten voor het opslaan en beheren van digitale informatie in een via het internet toegankelijke vorm) naar diensten als de HBO Kennisbank, KB e-Depot en NARCIS, de portal met informatie over wetenschappers en hun werk.

EduStandaard MODS Afspraken 1-2 definitief 08-04-2021

Samenhang

Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast MODS zijn dat: DIDL, Semantics, URN-NBN en OAI-PMH. Hoe deze afspraken zich tot elkaar verhouden, is te lezen in het overzicht van kernafspraken in HBO en WO.

Meerwaarde

In repositories van het HBO en het WO bevinden zich digitale representaties van bibliografische materialen. Deze bibliografische materialen moeten zo beschreven worden dat ze goed terug te vinden zijn. De afspraak Metadata Object Description Scheme helpt daarbij.

Gebruik

De afspraak MODS wordt gebruikt door repositories met, centrale harvesters van, en zoekportals voor onderzoeksmateriaal. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor de werkgroep om ervaringen uit te wisselen.