Metadata Object Description Scheme (MODS)

Registratiestatus: Geregistreerd - juni 2013
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: ho

Versie: Metadata Object Description Scheme versie 1.2 - juni 2021
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Metadata Object Description Scheme versie 1.3 Kopiëren

Beschrijving

Afspraken over het gebruik van standaarden zijn nodig om de kennisketen in het hoger onderwijs te laten functioneren. Deze keten zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur worden verzameld, toegankelijk worden en verder worden verspreid. Eenduidigheid is noodzakelijk wanneer de beschrijvende informatie moet worden uitgewisseld van het ene systeem naar het andere, in het bijzonder van repositories (faciliteiten voor het opslaan en beheren van digitale informatie in een via het internet toegankelijke vorm) naar diensten als de HBO Kennisbank, KB e-Depot en NARCIS, de portal met informatie over wetenschappers en hun werk.

Afspraken voor Bibliografische Metadata in MODS, Versie 1.2, Definitief 08-04-2021

Samenhang

Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast MODS zijn dat: DIDL, Semantics, URN-NBN en OAI-PMH. Hoe deze afspraken zich tot elkaar verhouden, is te lezen in het overzicht van kernafspraken in HBO en WO.

Meerwaarde

In repositories van het HBO en het WO bevinden zich digitale representaties van bibliografische materialen. Deze bibliografische materialen moeten zo beschreven worden dat ze goed terug te vinden zijn. De afspraak Metadata Object Description Scheme helpt daarbij.

Gebruik

De afspraak MODS wordt gebruikt door repositories met, centrale harvesters van, en zoekportals voor onderzoeksmateriaal. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor de werkgroep om ervaringen uit te wisselen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Links

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.