Bijeenkomst Architectuurraad april 2015

Datum: 09 april 2015
Tijd: 14.00 uur - 16.30 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

  1. Update ROSA: richting 3.1

Met de IAA-architectuur die eerder is gedeeld met de architectuurraad en de privacy- en beveiligingskaders die onlangs zijn vastgesteld binnen SION, kan een volgende versie van de ROSA (3.1) opgeleverd worden. De bedoeling is dat deze versie na vaststelling in de Informatiekamer van 12 juni beheerd en doorontwikkeld wordt binnen Edustandaard.  Graag willen wij met jullie stilstaan bij onder meer:

 ·         de kaders rondom privacy- en beveiliging en de relatie met het certificeringsschema voor leveranciers  (spreker: Tonny Plas)

·         Vaststelling Edukoppeling  Transactiestandaard 1.2; (spreker: Brian Dommisse)

De werkgroep Edukoppeling constateerde in oktober 2014 dat de specificaties van Edukoppeling Transactiestandaard 1.1 die bij Edustandaard in beheer was gekomen veel aanpalende onderdelen beschreef die weliswaar van invloed zijn op de uitwisseling van gegevens maar niet direct onderdeel vormen van de transactiestandaard sec. Veranderingen in besluitvorming tav die onderdelen zouden dan constant van invloed zijn op de specificaties. Het advies was derhalve om de specificaties van de transactiestandaard te scheiden van de andere onderdelen en die laatste in een architectuurdocument te beschrijven. Zo kan de transactiestandaard worden vastgesteld, terwijl de discussie over bijv., gebruik van certificaten, signing etc. aanpalend gevoerd kan worden en daarover ook aanpalend besluiten kunnen worden genomen. De transactiestandaard dwingt dat nl. niet af. Uitgangspunt is dat we in de Edukoppeling documentatie van versie 1.2 alleen datgene opnemen, dat specifiek voor het onderwijs geldt of waar we afwijken van Digikoppeling, de nationale transactiestandaard waar Edukoppeling volledig van afgeleid is. In principe zal er dan ook geen overlap zijn met de Digikoppeling-documentatie maar wordt daar naar verwezen indien van toepassing. Dit voorkomt dubbele beheerlast en de mogelijkheid om uit de pas te gaan lopen. In januari is het eerste concept van versie 1.2 besproken. Op basis van het commentaar van de werkgroep is er nog verder geschaafd aan de specificatie en is ook een eerste versie van het architectuurdocument opgeleverd. De specificatie van Edukoppeling Transactiestandaard 1.2 wordt op 1 april in de werkgroep besproken en naar verwachting vastgesteld. Daarmee ligt er volgens de werkgroep een specificatie voor een goed beveiligde transportlaag die in principe voor gegevensuitwisseling tussen partijen in het onderwijs gebruikt kan worden. De architectuurraad wordt gevraagd dit te bekrachtigen en de standaardisatieraad te adviseren deze versie van de transactiestandaard vast te stellen.

·         voortgang KOI-tooling;  Kernmodel onderwijsinformatie (KOI), domeinmodel Onderwijsaanbod (OA), etc  (spreker: Henk Nijstad)

Op dit moment wordt het pakket EVN van TopQuadrant met oa. TopBraid Composer  ge-evalueerd : is dit LOD-platform geschikt om te dienen als KOI-tooling voor het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs semantiek (faciliteren discussies over begrippen en relaties, bijv.). Daarnaast komt er een nieuwe versie van het KOI-model aan en is er voortgang geboekt in de relaties met de domeinmodellen. Specifiek voor het OBK / curriculum wordt nu hard gewerkt aan versiebeheer (’tijdreizen’  binnen LOD voor wet- en regelgeving).

2. Rol Architectuurraad bij gebruik, beheer en doorontwikkeling ROSA

 De Architectuurraad bestaat inmiddels bijna 1,5 jaar als tactische werkgroep binnen Edustandaard. De ambitie was en is nog steeds: het bewaken van de samenhang tussen al die onderwijsstandaarden en het stimuleren van het gebruik van best-practices door alle onderwijsketens heen. Met een pragmatische insteek: het onderwijs en onderzoek moeten er zichtbaar profijt van hebben, zowel op de kortere als de lange termijn.

In deze periode is architectuur steeds belangrijker geworden voor ketens. Een mooi voorbeeld is het Kernmodel Onderwijs (KOI) en de bijbehorende KOI-methodiek. Hiermee kan bijvoorbeeld de samenhang tussen bij het detailcurriculum (vak – niveau – inhoud) en het administratieve domein (bijv. opleidingen die door een instelling worden gegeven onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en bekostigd door OCW/DUO) worden geborgd. Een ander voorbeeld is de samenhang tussen al die varianten van leerlinggegevens waar  bijvoorbeeld een LAS mee te maken heeft in de talrijke uitwisselingen. Of de Keten Startarchitectuur KSA van Doorontwikkeling BRON, gemaakt door DUO en ondersteund vanuit SION.

Daarnaast is ook de constatering dat veel belangrijke architectuur-discussies vooral ook hebben plaatsgevonden in de programma’s zoals SION (IAA, privacy en beveiliging) en iECK (nummervoorziening, distributie en toegang) . Dat is prima, ketenarchitectuur moet juist leven in alle vernieuwingstrajecten en ketenprogramma’s. Echter: programma’s en projecten zijn tijdelijk.

Daarom de discussie binnen de Architectuurraad: het programma SION houdt eind van dit jaar als zodanig op te bestaan. Welke rol en ambitie voorzien jullie architecten tav beheer en doorontwikkeling van de ROSA.

En bovenal: welke ambitie hebben we als Architectuurraad in het hoeden van het gedachtengoed van deze ketenoverstijgende referentiearchitectuur.

Presentatie: Tonny Plas (SION Governance)

3. Onderwijs Inspectie en de ROSA referentiearchitectuur

Roberto Wiredu praat ons bij over ketenuitwisselingen waar de Inspectie nu en in de nabije toekomst mee heeft te maken, en de rol die hij ziet voor de ROSA referentiearchitectuur.

4. Roadmap, divers

 ·         Voortgang UWLR 2.0

·         OBK, onderwijsbegrippekader

·         Conferentie SION Informatiehuishouding

 Voor  de volgende bijeenkomst (18 juni, ook bij SURF) voorzien we oa. op de agenda:

·         Update IAA

·         Casus uitfasering DOD-standaard richting ‘OSO export’