Bijeenkomst Architectuurraad april 2017

Datum: 13 april 2017

Programma

  1. Resultaten impactanalyse op de wet GDI (op te leveren 31 maart aan ministerie van BZK) – en het vervolg
  2. Werken met thema’s / dossiers / backlog (Vervolg ‘werken onder architectuur’)

·       Welke nieuwe stap willen we graag zetten met ‘werken onder ketenarchitectuur’

·       Voorstel verdergaande structurering binnen ROSA

·       Terugkoppeling werkgroepje architectuur

·       Eerste oefening: agendabepaling / bepaling prioriteiten Architectuurraad aan de hand van

3. Nieuwe versies van standaarden / impact op architectuur

·       Certificeringsschema 2.0 (ovb)

·       UWLR en EDEXML (oa. toevoegen ECK-id)

·       Doorstroommonitor v.2017

·       pijplijn

4. Update  AR-werkgroep Toetsen

·       Bijpraten / Stand van zaken

·       Procesaanpak: hoe wordt het domein in kaart gebracht (‘IST’). Hoe bevalt dat, is dat een format dat mogelijk herbruikbaar is ?