Bijeenkomst Architectuurraad april 2018

Datum: 12 april 2018

Programma

 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen
 2. Conceptrapport inventarisatie Toegang
  Spreker: Bram Gaakeer (OCW, voorzitter werkgroep)
 3. Pitch: Inventarisatie scenario’s en user stories voor uitwisselingen van leerlinggegevens
  en leerresultaten/leerprocesgegevens
  Spreker: Marc Fleischeuers (Kennisnet)
 4. Verbreding inzet ROSA-scan
  Spreker: ingebracht via de Standaardisatieraad
 5. Advies (ROSA-scan) ‘Vroegtijdig aanmelden MBO’ + evaluatie ‘pitch-document’
  Sprekers: Marc Fleischeuers (architect VAM), Remco de Boer (Bureau Edustandaard)
 6. Problematiek ‘REST / JSON LD / API/ webservices in de ketens’ – hoe dit op te pakken
  Spreker: Gerald Groot Roessink (DUO)
 7. Update werkgroep Linked data
  Spreker: Bram Gaakeer (OCW)
 8. W.v.t.t.k. & sluiting