Bijeenkomst Standaardisatieraad februari 2016

Datum: 11 februari 2016
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

1. Opening 

Vaststellen agenda

Vaststellen verslag 5 november 2015

2. Mededelingen

3. Terugkoppeling architectuurraad

4. Jaarplan en actualisering overzicht bezetting Edustandaard  Gevraagde beslissingen van de standaardisatieraad:

  • Akkoord te gaan met de wijzigingen en het Jaarplan Edustandaard 2016 vast te stellen.
  • Gaat de standaardisatieraad akkoord met de voorgestelde bezettingen van de architectuurraad en de werkgroepen?
  • Welke inspanningen zijn gewenst om de geconstateerde lege plekken op te vullen?

5. Vaststellen UWLR 2.1
Korte introductie door Brian Dommisse, voorzitter van de Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten. Gevraagde beslissing van de standaardisatieraad: instemmen met inbeheername van de nieuwe versie van de standaard.

6. Geharmoniseerde standaard Distributie en Toegang
Introductie van de standaard en toelichting op het proces door H-P Köhler, voorzitter van het Kern Architectuur Team van Edu-K. Ter bespreking. De standaard is geagendeerd voor behandeling is de Architectuurraad en zal in de volgende Standaardisatieraad worden geagendeerd voor formele vaststelling.