Bijeenkomst Standaardisatieraad februari 2017

Datum: 02 februari 2017

Programma

In overleg met de voorzitter is besloten om de Standaardisatieraad van 2 februari te laten vervallen. De aanleiding hiervoor is een significant aantal afzeggingen. Een aantal onderwerpen wordt in de bijlagen toegelicht:

 • Bijlage 1. Procesvoorstel inzicht in IAA
 • Bijlage 2. Procesvoorstel inventarisatie leerlinggegevens (zoals ver
 • Bijlage 3. Procesvoorstel scoping werkgroep toetsen

Korte terugkoppeling Architectuurraad

 • Er komt een nieuwe afspraak Distributie en toegang aan (D&T 2.1), met een beperkte wijziging, nl. de toevoeging van het veld ECK-id. Die wijziging staat overigens ook op de planning voor een nieuwe versie van UWLR. Planning is deze in mei te agenderen.
 • Er komt een nieuwe versie aan voor de OCW Taxonomie: OCW Taxonomie v11. Ook hier is de planning deze in mei te agenderen.
 • De Architectuurraad is bijeengekomen:
  • Positief advies met enkele opmerkingen over de scope van domeinwerkgroep Toetsen
  • Idem over Inventarisatie leerlinggegevens
  • ROSA-scan over het lerarenregister besproken
  • En een voorstel over het werken met architectuurbacklog van de Architectuurraad besproken