Bijeenkomst Standaardisatieraad juni 2020

Datum: 11 juni 2020
Locatie: Online overleg

Programma

 1. Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag
 2. Update Edustandaard
 3. Definities personeel universiteiten: Reinout van Brakel (VSNU) brengt de afspraak voor definitieafspraken personeel van universiteiten in ter beheer. Hij geeft een toelichting op de afspraak en het proces.
 4. Positionering beveiligingsstandaarden in Edustandaard: Henk Nijstad geeft een korte toelichting naar aanleiding van de vraag die gesteld is in het vorige overleg. Hij legt uit hoe binnen Edustandaard wordt omgegaan met verschillende beveiligingsstandaarden hoe deze zich tot elkaar verhouden.
 5. Samenhang Edustandaard en toepassingsdomeinen: de secretaris heeft een notitie opgesteld om de relatie met en de verantwoordelijkheden van de toepassingsdomeinen te verduidelijken.
 6. Rondvraag
 7. Vervolgafspraken: donderdag 12 november 10.00 – 12.00 uur bij SURF, Utrecht
 8. Afsluiting

Voorraadagenda

 • Voortgang wettelijke standaarden
 • Toegankelijkheidsstandaarden (evt brede projectmatige aanpak)
 • Voortgang werkwijze en wg’s