Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling, 24 mei 2023

Datum: 24 mei 2023
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: online

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Toelichting op uitkomsten afstemming Architectenraad Edu-v (door Koen Voermans)
  3. Globale opzet van de uit te werken profielen (op basis van discussie 8 mei en input vanuit Edu-v)
  4. Afronden MDX Secure API OAuth profiel versie 0.3 (zie map van de bijeenkomst)
  5. Afronden MDX OSR protocol versie 0.8 (zie map van de bijeenkomst)
  6. Discussie over de uit te werken extra profielen en de te nemen vervolgstappen
  7. Rondvraag / Sluiting