Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling december 2016

Datum: 14 december 2016
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet Station Amersfoort

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  a. Digikoppeling versie 3.0 wordt niet aangemeld bij Forum Standaardisatie.
  b. Digikoppeling portaal 1.0 live (zie bijlage in deze agenda)
 2. Doornemen verslag en actielijst van 12 oktober 2016
  a. Voorstel best practice categorieën (#52 / Presentatie).
  b. Voorstel voorschriften overzicht met vermelding van bronnen (#0048 / Zie: Concept Edukoppeling 1.2 voorschriftenoverzicht)
  c. Digikoppeling Technisch Overleg: onderbouwing gebruik poort 443  (#40 / Zie: bijl 7 Waarom vereisen we Poort 443 voor Digikoppeling).
 3. Notitie formaat OIN in huidige ketens en doorkijk RIO (#43 / Zie: OIN in relatie tot Edukoppeling, v1_2016-12-06).
 4. Voorstel releasemanagement (actie 34 en 35 / Presentatie)
 5. Bespreking van geregistreerde issues en welke in volgende release verwerkt worden (Presentatie).
 6. Foutafhandeling bespreken (#42).
 7. Rondvraag
 8. Sluiting