Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling februari 2017

Datum: 08 februari 2017

Programma

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

a. DUO test met Digikoppeling compliancevoorziening, wat zijn de eerste ervaringen?

b. OSO: SaaS-leveranciers willen gebruikmaken van ODOC-certificaten ipv de PKI overheid certificaten. Toelichting op de impact hiervan.

2. Doornemen verslag en actielijst van 12 oktober 2016

3. Concept Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1 (#56), de volgende documenten horen hierbij:

a. Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1 (concept jan1)

b. Edukoppeling Architectuur 1.2.1 (concept)

c. Edukoppeling – Begrippen (conceptversie)

d. Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1 – Release Notes

4. Concept Beheermodel &Releasemanagement (#34), zie: Edukoppeling – Beheermodel v0.3

5. Uitwerking OIN (#43), zie: 2016-12-21 identificatie en authenticatie voor Edukoppeling

6. Foutafhandeling bespreken (#42).

7. Rondvraag

8. Sluiting