Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling februari 2022

Datum: 16 februari 2022
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: Online

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. RFC REST/SaaS-profiel – aansluiten op Digikoppeling REST en vastgestelde ADR beveiligingsextensie
  3. Roadmap Digikoppeling
  4. Geldigheid versies
  5. Casus Emrex
  6. Rondvraag / Sluiting