Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling januari 2018

Datum: 24 januari 2018
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Amersfoort

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag en actielijst van 21 september 2017
 3. Ontwikkelingen rond Digikoppeling
  • Versie 3.0 teruggetrokken
  • Geen gebundelde versie meer (2.0)
  • OIN in WSA:To en WSA:From
  • Roadmap
  • Foutcodes opgenomen in Best Practice
  • Nieuwe versie Compliance voorziening
 4. Beveiligingsvoorschriften:
  • Toegestane ciphersuites
  • Controle CN server certificaat
 5. Identificatie en authenticatie document (actiepunt #43)
 6. Review Ontwerp Serviceregister (PvE Onderwijs Serviceregister)
 7. Doornemen issuelijst (Issuelijst (versie 20180117) behorend bij Afspraak Edukoppeling)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting