Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling januari 2021

Datum: 14 januari 2021
Tijd: 13.00 uur - 15.30 uur
Locatie: Online meeting

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Vaststellen WUS/SaaS-profiel (wijzigingen issuelijst en generieke voorschriften SaaS)
  4. Terugkoppeling ervaringen in Eindtoetsketen en vaststellen REST/SaaS-profiel
  5. Update Edukoppeling docs – Compliance en overzicht, I&A, Best Practices
  6. Terugkoppeling TO Digikoppeling
  7. Bespreken scenario’s gebruik SaaS-profiel
  8. Rondvraag / Sluiting