Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling mei 2019

Datum: 01 mei 2019
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Amersfoort CS

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag en actielijst
 3. Doorontwikkeling Edukoppeling
  1. Beheermodel versie 1.1
  2. Voorstel om ook voor Edukoppeling geen gelaagd versiebeheermodel toe te passen
  3. Opname SNI
  4. Gap met Digikoppeling
  5. Best Practices 0.9
  6. NCSC richtlijnen
 4. Terugkoppeling Technisch Overleg Digikoppeling
 5. Voortgang Edukoppeling – REST-profiel
 6. Open punten issuelijst (nieuwe versie ondersteunende documenten)
 7. Rondvraag / Sluiting