Bijeenkomst werkgroep Edukoppeling september 2015

Datum: 09 september 2015
Locatie: Seats2Meet, boven station Amersfoort, Stationsplein 49, Amersfoort

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst van 17 juni 2015
  3. Vaststellen laatste versie documentatie Edukoppeling 1.2; terugkoppeling  formeel standpunt van VDOD
  4. Planning uitrol PKI-ODOC certificaten per sector, Edmar Kok, DUO. Voorstel Certificaat per SaaS (endpoint) ipv certificaat per instelling (zie notitie)
  5. Voortgang Proefopstelling Edukoppeling OSO, Arjan van Krimpen, Kennisnet
  6. Korte terugkoppeling vanuit SION IAA werkgroep mbt voorstel IDM, Erwin Reinhoud, Kennisnet
  7. Rondvraag
  8. Sluiting