Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten april 2015

Datum: 14 april 2015
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Vergaderruimte-Utrecht.nl, Pieterskerkhof 23, Utrecht

Programma

1.     Opening, mededelingen, vaststellen agenda

2.     Doornemen verslag d.d. 26 november 2014

3.     Vaststellen UWLR 2.0

a.     Toepassing rollen, nadere invulling

b.     Toepassing van/relatie met Edukoppeling

c.     Toevoegen profiel(en)

4.     Opleveren volledige set UWLR 2.0

a.     Beschikbaar komen van technische specificaties (XSD, XML-voorbeelden)

b.     XSD voor profielen

c.     XSLT-vertaling UWLR 1.0 naar 2.0

5.   Roadmap UWLR

           a. Eerste versie issuelijst

6.   Domeinmodel toetsen en examineren

7.     Rondvraag

8.     Sluiting