Bijeenkomst Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten december 2016

Datum: 07 december 2016
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  a. Aandacht voor Basisset Leerlinggegevens (BLG)
  b. UWLR pilot in het MBO
  c. Voortgang “UWLR 3.0”
 2. Doornemen verslag d.d. 8 juni 2016
 3. Definitief vaststellen addendum Toetshiërarchie (zie document Addendum bij UWLR v2.1a – Toetshiërarchie (voor methodegebonden toetsen)
 4. Definiëren inhoud van “UWLR versie 2.2”:
  a. Belangrijkste wijziging: faciliteren van ECK-ID (Issue 40)
  b. Bepalen of er andere issues ook meegenomen kunnen worden
 5. Issue 39: Verzoek uniformering en implementatie ondersteunende rollen PO. Bespreking nav ingebracht voorstel van Jan-Willem Besteman (Basispoort) (notitie is bij de stukken gevoegd)
 6. Eindtoets PO in 2018 conform UWLR (Issue 41) (zie ook document Visie Logistiek proces Gegevenslevering Eindtoets PO v1_0)
 7. Doornemen Issuelijst (v20161118)
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting