Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten juni 2018

Datum: 28 juni 2018
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag en acties d.d. 22 november 2017
 3. Standaardisatieproces en releasebeleid
 4. Nieuwe opzet documentatie incl. bevindingen
 5. Wijzigingsverzoeken:
  1. Aanleveren leerlinggegevens: Uitstroomdatum in LVS-set profiel
  2. Aanleveren leerlinggegevens: ECK-ID irt andere matchingsgegevens
  3. Resultaatbericht: UWLR Vocabulaire voor veld “vakgebieden” voor methodegebonden toetsen PO
  4. Resultaatbericht: Nieuw resultaatprofiel voor voortgangsinformatie
  5. EDEXML: beveiligingseisen irt ECK-ID in downloads
 6. Doornemen Issuelijst
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting