Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten mei 2014

Datum: 21 mei 2014
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Programma

Verslag bijeenkomst 6 november 2013

Implementatie UWLR 1.0

EDEXML 2.0

Stand van zaken in beheer nemen EDEXML

Stand van zaken OSO

UWLR 2.0

UWLR en DTDL

UWLR en het doorbraakproject Onderwijs en ICT (Thema: Informatie en inzicht)

UWLR en de afspraak EduKoppeling (en overige EduStandaard-afspraken)

Afsluiting