Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal december 2014

Datum: 16 december 2014
Locatie: vergaderruimte-utrecht.nl, Pieterskerkhof 23, Utrecht

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Voorstellen nieuwe voorzitter / deelnemers
 3. Doornemen verslag d.d. 21 mei 2014
 4. Lessons learned met NLQTI in WIkiWijs Maken (presentatie Pieter Bruring, Kennisnet)
 5. Implementatie Facet en DEP (Dutch Exam Proifle):
  Stavaza implementatie Facet (Nynke de Boer, CvTE)
  DEP-ervaringen en voorstellen DEP 3.0 (Mark Molenaar, Cito)
 6. Domeinmodel toetsen en examineren (presentatie Remco de Boer, SION programma)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting