Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling juli 2018

Datum: 04 juli 2018
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Station Amersfoort

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
    1. Terugkoppeling Technisch Overleg Digikoppeling
    2. Terugkoppeling Edustandaard Architectuurraad
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Een hoog over vergelijking tussen Edukoppeling-architectuur en de BKWI Architectuur
  4. Release notes Edukoppeling versie 1.3
  5. Rondvraag / Sluiting