Werkgroep Toegang – januari 2021

Datum: 12 januari 2021

Programma

  1. Stand van zaken aanpak
    • voorstel om de naam van het document ‘Toekomstbeeld toegang’ te wijzigen in ‘Thema Toegang – Architectuuraanpak en concepten’
    • in het document zijn de eerder besproken wijzigingen verwerkt
  2. Doorontwikkeling aanpak – voorstel om in de aanpak concepten uit het Data sharing harmonisation canvas te verwerken
    • We hebben in de aanpak een bredere scope dan enkel toegang, we belichten ook het delen van data. Het ‘Data sharing harmonisation canvas’ heeft een vergelijkbare scope en we denken dat dit ons kan helpen bij het definiëren van patronen voor verschillende use cases
  3. Toelichting vorderingen betrouwbaarheidsniveaus