Werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten maart 2017

Datum: 29 maart 2017
Tijd: 10.30 uur - 12.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Utrecht

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag d.d. 7 december 2016
 3. Vaststellen van  “UWLR versie 2.2” en “EDEXML 2.1”
  • Belangrijkste wijziging: faciliteren van ECK-ID (Issue 40)
  • Inpassen van addendum Toetshiërarchie
  • Kleine aanpassingen/verbeteringen in de tekst en in voorbeelden
 4. Op weg naar UWLR 3.0: wat leren de lopende pilots en implementaties ons over de thema’s en de roadmap?
 5. Implementaties van standaarden: wat kan Edustandaard als standaardisatie-orgaan daar nog verder aan bijdragen?
 6. Doornemen Issuelijst (zie webpagina werkgroep)
 7. Rondvraag
 8. 8.     Afsluiting + aansluitend lunch