Hoe wijzig ik een bestaande afspraak?

U kunt een wijzigingsverzoek voor een afspraak indienen. Hieronder staat hoe het proces eruit ziet en waar u op moet letten.

Afspraken

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen steeds meer digitale diensten en voorzieningen beschikbaar, zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Om uitwisselingen tussen deze voorzieningen en diensten mogelijk te maken, zijn afspraken nodig. Deze afspraken worden beheerd in werkgroepen georganiseerd door belanghebbenden bij de afspraak. Deze vormen geen onderdeel van Edustandaard.

Wijzigen van een afspraak

Via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl en de verschillende werkgroepen kunnen gebruikers van de afspraken vragen stellen en fouten of andere issues melden. Bureau Edustandaard verzamelt deze en publiceert ze bij de afspraak. Ook brengt het bureau de werkgroep op de hoogte. Afhankelijk van de type wijzigingen zal de werkgroep de wijzigingen rechtstreeks laten doorvoeren of eerst, voorzien van een advies, aan de Standaardisatieraad voorleggen.

De volgende wijzigingen op een bestaande standaard hoeven niet aan de Standaardisatieraad worden voorgelegd:

  • Verouderde verwijzingen
  • Typografische wijzigingen
  • Taalfouten, mits deze niet een inhoudelijke wijziging van de afspraak veroorzaken
  • Typefouten

Voor alle overige wijzigingen moet de werkgroep een advies met een uitgewerkt wijzigingsvoorstel opstellen voor de Standaardisatieraad. Hiervoor wordt het aanmeldformulier voor nieuwe (en bestaande) afspraken gebruikt.

Wijzigingsformulier voor een afspraak