Nieuwe versie MODS ter goedkeuring voorgelegd aan Standaardisatieraad

De werkgroep Metadata – subwerkgroep WISH heeft een nieuwe versie van de afspraak MODS ter goedkeuring van de Standaardisatieraad ingediend bij bureau Edustandaard. De wijzigingen omvatten onder andere gewijzigde actuele taalcodes en links en schemaverwijzingen naar MODS stabiele extensions naar https://resource.edustandaard.nl/. Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden op pagina 1 en 2 van de nieuwe versie van de afspraak.

Voor het indienen van nieuwe versies van afspraken is een vaste procedure opgesteld die u hier na kunt lezen. De werkgroep heeft op 12 april 2021 het wijzigingsformulier ingediend, waarvan de Architectuurraad tijdens hun bijeenkomst op 15 april 2021 op de hoogte is gebracht. Bureau Edustandaard heeft op basis van het wijzigingsformulier en de meegeleverde documentatie een positief advies geschreven dat op 1 juli 2021 tijdens de Standaardisatieraadbijeenkomst zal worden behandeld. Zodra de Standaardisatieraad akkoord gaat met het advies kan de nieuwe versie officieel in gebruik worden genomen.

Tot die tijd is de nieuwe versie alvast hier te vinden.