EDEXML

Versie: EDEXML 2.0
Status: Definitief - december 2014
Sector: PO VO
Let op: er is een nieuwe versie beschikbaar: EDEXML 2.1

Beschrijving

EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Algemene beschrijving van de afspraak EDEXML
(update november 2015; betreft de correctie van XML-voorbeelden in de handleiding).

Meerwaarde

De meerwaarde van het digitaal uitwisselen van leerlinggegevens en bijbehorende gegevens is dat gegevens vaker, sneller en foutloos beschikbaar kunnen worden gesteld. EDEXML definieert een XML-structuur die makkelijk is uit te breiden. Verder is de structuur en de inhoud van een XML-bestand makkelijk te controleren aan de hand van een XML-schema. Ook is het mogelijk om partijspecifieke toevoegingen te maken zonder deze al expliciet vast te leggen.

EDEXML wordt verschillend gebruikt:

  • Leerlinggegevens met gegevens van betrokken groepen en leerkrachten (volledig gebruik),
  • Alleen leerlinggegevens en betreffende groepen (eenvoudig gebruik) en
  • Alleen leerlinggegevens, zonder groepen en leerkrachten (beperkt gebruik).

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Implementatie

Deze bronnen helpen bij implementatie van de afspraak:

Technische bestanden
(betreft de correctie van XML-voorbeelden)

EDEXM2XML Toolkit
Bij de vaststelling van EDEXML 2.0 is besloten dat de oude EDEX2000 tekstbestanden uitgefaseerd zijn. Toch komt de oude EDEX2000 sporadisch nog voor. Cito heeft om problemen met deze uitfasering te voorkomen het gratis EDEX2XMLToolkit voor conversie van EDEX2000 naar EDEXML versie 1.03 nieuw leven in geblazen. Deze toolkit werkt nu ook onder Windows 7 en 8.  Systeemeisen, beknopte beschrijving van de beide formaten en verdere toelichting is te vinden in de handleiding:

Toolkit

Ontwikkelingen

Uitgevers van schooladministratieprogramma’s en educatieve uitgevers hebben afspraken gemaakt over de uitwisseling van administratieve gegevens voor het basisonderwijs. Deze afspraken staan bekend onder de naam EDEX (Educatieve Export). Daarna hebben de Citogroep en OSOSS (programma ‘Open Standaarden en Open Source Software’ voor de overheid) het initiatief genomen om op basis hiervan, een implementatie te maken in XML. Deze implementatie van EDEX wordt EDEXML genoemd.

CITO is eigenaar van de afspraak EDEXML v1.03 ; het formele beheer ligt bij de NEN, de afspraak is gepubliceerd onder NTA 2032, zie http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-20322005-nl.htm.

Uit het gebruik van versie 1.0 kwamen wensen tot uitbreiding naar voren, die zijn verwerkt in versie 2.0.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.