EDEXML

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Onder voorwaarden
Werkingsgebied: po vo

Versie: EDEXML 2.1 - februari 2017
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Algemene beschrijving van de afspraak EDEXML
(versie 2.1 van februari 2017; betreft de toevoeging van Eck-id’s en extra rol “Toetsafname leider” voor leerkracht.

Meerwaarde

De meerwaarde van het digitaal uitwisselen van leerlinggegevens en bijbehorende gegevens is dat gegevens vaker, sneller en foutloos beschikbaar kunnen worden gesteld. EDEXML definieert een XML-structuur die makkelijk is uit te breiden. Verder is de structuur en de inhoud van een XML-bestand makkelijk te controleren aan de hand van een XML-schema. Ook is het mogelijk om partijspecifieke toevoegingen te maken zonder deze al expliciet vast te leggen.

EDEXML wordt verschillend gebruikt:

  • Leerlinggegevens met gegevens van betrokken groepen en leerkrachten (volledig gebruik),
  • Alleen leerlinggegevens en betreffende groepen (eenvoudig gebruik) en
  • Alleen leerlinggegevens, zonder groepen en leerkrachten (beperkt gebruik).

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Implementatie

Deze bronnen helpen bij implementatie van de afspraak:

Technische bestanden

De nieuwste versie bevat de nieuwe rol “Toetsafname leider” voor leerkracht.

Ontwikkelingen

Leveranciers van schooladministratieprogramma’s, educatieve uitgevers, digitale toetsleveranciers en anders aanbieders van digitale educatieve toepassingen hebben afspraken gemaakt over de uitwisseling van administratieve gegevens voor het basisonderwijs. Deze afspraken staan bekend onder de naam EDEX (Educatieve Export). Daarna hebben de Citogroep en OSOSS (programma ‘Open Standaarden en Open Source Software’ voor de overheid) het initiatief genomen om op basis hiervan, een implementatie te maken in XML. Deze implementatie van EDEX wordt EDEXML genoemd.

CITO is eigenaar van de afspraak EDEXML v1.03 ; het formele beheer ligt bij de NEN, de afspraak is gepubliceerd onder NTA 2032, zie http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-20322005-nl.htm.

Uit het gebruik van versie 1.0 kwamen wensen tot uitbreiding naar voren, die zijn verwerkt in versie 2.0, die in beheer is genomen bij Edustandaard. In versie 2.1 is de standaard uitgebreid met de ondersteuning van het zogeheten ECK-ID dat in de leermiddelenketen gebruikt wordt cq gebruikt gaat worden.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.