Unieke persistente identifier (UPI)

Registratiestatus: Aangemeld - mei 2017
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: Unieke persistente identifier versie 1.0 - mei 2012
Versiestatus: Concept

Beschrijving

De unieke persistente identifier maakt het mogelijk voor systemen om informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel duurzaam te kunnen samenbrengen of uit elkaar halen. De unieke persistente identifier maakt het mogelijk om naar digitale objecten te verwijzen, onafhankelijk van de opslaglocatie van deze objecten. Dat maakt het mogelijk deze locatie te wijzigen zonder dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd in alle links, die naar betreffende het object verwijzen.

Algemene beschrijving van de afspraak_Unieke persistente identifier

Hierin zijn onder andere de vijf types identifiers die zijn toegestaan, opgenomen. Het gaat om Handle, DOI, ISBN, URN en PURL.

Meerwaarde

Het maken van een brede afspraak over unieke persistente identifiers biedt zowel voordelen voor de keten als voordelen voor individuele ketenpartijen, zowel voor de gebruikers als voor de aanbieders. Zo lost de unieke persistente identifier zoekproblemen (dubbeling in zoekresultaten, niet kunnen zoeken in alle beschikbare metadata over een leerobject) op. Ook zorgt de identifier ervoor dat het eigenaarschap van leerobjecten actueel is; hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig achterhalen van wie het materiaal is en op basis hiervan bijvoorbeeld besluiten het materiaal wel of niet te gebruiken. Verder zorgt de identifier ervoor dat gebruikers altijd bij het gevonden materiaal uitkomen, of bij een verwijzing naar een nieuwe versie van het materiaal.

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Implementatie

Deze bron helpt bij de implementatie van de afspraak:

Handleiding voor het implementeren van de afspraak unieke persistente identifiers

 

Documentatie

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.