Uniform Resource Names (URN)

Versie: Uniform Resource Names versie 1.0 (definitief)
Status: Definitief - april 2013
Sector: HO

Beschrijving

Een unieke persistente identifier maakt het mogelijk voor systemen om informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel duurzaam te kunnen samenbrengen of uit elkaar halen. De persistente identifier die gebruikt wordt voor onderzoeksmateriaal en -metadata is de Uniform Resource Name. URN’s verwijzen niet naar een fysieke plaats van een bestand op een server, maar naar een naam.

Het National Bibliographic Number [NBN] is een persistent identifier die dit mogelijk maakt. Specifiek voor URN:NBN:NL:UI ligt de nadruk op het identificeren van duurzaam toegankelijke onderzoeksresultaten in de vorm van publicaties en datasets.

Afspraken URN-NBN

Samenhang

Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast URN-NBN zijn dat: DIDL, MODS, Semantics, en OAI-PMH. Hoe deze afspraken zich tot elkaar verhouden, is te lezen in het overzicht van kernafspraken in HBO en WO.

Meerwaarde

Het maken van een brede afspraak over unieke persistente identifiers biedt zowel voordelen voor de keten als voordelen voor individuele ketenpartijen, zowel voor de gebruikers als voor de aanbieders. Zo lost de unieke persistente identifier zoekproblemen (dubbeling in zoekresultaten, niet kunnen zoeken in alle beschikbare metadata over een leerobject) op. Verder zorgt de identifier ervoor dat gebruikers altijd bij het gevonden materiaal uitkomen, of bij een verwijzing naar een nieuwe versie van het materiaal.

Gebruik

De afspraak URN-NBN wordt gebruikt door repositories met-, centrale harvesters van-, en zoekportals voor onderzoeksmateriaal.