Bijeenkomst Architectuurraad januari 2014

Datum: 09 januari 2014
Tijd: 13.00 uur - 16.30 uur
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

Centraal thema van de bijeenkomst is Identity management (IDM). We willen gezamenlijk vanuit alle domeinen in het onderwijs (en onderzoek) verkennen welke behoeftes en uitdagingen er liggen in dit domein en waar mogelijk alvast zicht krijgen op de initiatieven die al lopen of die gepland zijn om hiervoor oplossingen te creëren. Als uitkomst van de Architectuurraad sturing (advies) geven over gewenste standaardisatie, te ontwikkelen services of af te spreken procedures.

Ter voorbereiding heeft Jeroen Hamers de opzet gepost in onze LinkedIn-groep, en leveren SION, iECK en OSO een samenvatting van de business cases, die bij hen centraal staan ten aanzien van IDM.

Naast IDM staan er nog diverse andere zaken op de agenda:

  • Notulen vorige sessie 10 oktober): de rol van architecturen (beheer, best-practices, hoe te gebruiken)
  • Ingediende afspraken – de ROADMAP
  • iECK versie 1.5 -1.6 (HP)
  • Hodex
  • Doorstroommonitor (Tonny Plas)
  • EduKoppeling (Tonny Plas)
  • Sneak preview: KOI-model / -methodiek (Jeroen Hamers)
  • Thema: Identity management (IDM – 1,5 uur)
  • Rondvraag – agenda volgende sessie (10 april 2014)