Bijeenkomst Architectuurraad juni 2015

Datum: 18 juni 2015
Tijd: 13.30 uur - 16.30 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

13:30-13:35 1.      Mededelingen
13.35-13:40 2.      Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer
13:40-14:05 3.      Digitaal toetsen: QTI-DEP 4.0

Spreker:        Bart Ratgers

Doel:             Advies over in beheer name

Toelichting:   het CVTE heeft de nieuwste versie van het Dutch Exam Profile, de QTI–DEP 4.0 ingediend bij Edustandaard om in beheer te worden genomen. Oa. Facet maakt hier van gebruik. Er is een aantal verbeteringen toegevoegd aan IMS QTI, waaronder de exacte opmaak van een item wordt vastgelegd dmv.profielen, meer metadata en geavanceerde interactietypes. Cito en het Bureau ICE, de huidige leveranciers van (centrale) examens en toetsen hebben het DEP geaccepteerd. Bart Ratgers zal ook de contouren van de meer generieke DEP 5.0 schetsen.

14:05-14:50 4.      Ontwikkelagenda Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI)

Spreker:        Walter Grabner

Doel:             Informeren, discussie ter voorbereiding op instemming.

Toelichting:   In de bijeenkomst van de Standaardisatieraad van 21 mei jl. is het nieuwe KOI v1.1 goedgekeurd dat is ontwikkeld naar aanleiding van het nieuwe de totstandkoming van het (domein-)model voor Onderwijsaanbod door van DUO. Men gaf aan meer duidelijkheid te willen over de impact die koppeling van domeinmodellen, afspraken, standaarden, gegevenswoordenboeken en architecturen kunnen kan hebben voor hun achterban, welke bijdrage van hen wordt verwacht en inzage inzicht in de roadmap om domeinmodellen en gegevenswoordenboeken genoemde zaken toe te voegen te koppelen aan het KOI, zoals UWLR, OSO en de het gegevenswoordenboek van DUO en de architecturen HORA en Triple A. Walter Grabner van Bureau Edustandaard zal de discussie leiden.

14:50- 15:05 5.      Pauze
15:05- 15:35 6.      Uitfasering DOD-standaard

Spreker:        Arjan Aarnink namens VDOD, Tonny Plas

Doel:             Informeren, meedenken

Toelichting:   De VDOD heeft aangegeven dat de huidige DOD-standaard niet meer aan de behoefte voldoet en in de zomer van 2016 met zijn vervangen. Deze wordt toegepast in diverse use cases voor data-uitwisseling anders dan van school naar school. In deze vraagstelling zit tal van onderdelen die raakvlakken hebben met architectuur zoals de semantische laag ( kan de OSO-gegevensset van Edustandaard worden gebruikt?), privacy mbt. leerlinggegevens, communicatieprotocol, service-oriented vs. Batchgewijs, voorziening?

 

15:35-15:55 7.      Edukoppeling 1.2 (concept-afspraak)

Spreker:        Brian Dommisse

Doel:             advies over in beheername

Toelichting:   In de Architectuurraadvergadering in april is de laatste versie (1.2) van de Edukoppeling-afspraak ter sprake gekomen. Op 17 juni vindt de volgende werkgroep bijeenkomst plaats en het lijkt erop dat de werkgroepleden flinke stappen hebben kunnen zetten in de uitwerking en het vaststellen van de uiteindelijke scope, inhoud en documentatie van deze versie, hoe deze past in de referentie-architectuur en hoe de roadmap op korte termijn en op de lange termijn eruit komt te zien. Brian Dommisse zal ook gerelateerde onderdelen zoals end-to-end beveiliging, uitwisselpatronen en PKI-infrastructuur bespreken, evenals welke implementaties en proeftuinen er aan zitten te komen.

15:55-16:20 8.      Discussie: rol Architectuurraad bij implementatie van standaarden
Spreker:        Tonny Plas

Doel:             Discussie

Toelichting:   ICT-projecten zijn de ‘trekpaarden’ voor implementatie van standaarden, en dus ook bepalend voor de ontwikkelingagenda of roadmap van standaarden. Voor Edustandaard is het essentieel om te zorgen dat de standaarden in dit ritme meelopen. Welke rol heeft Edustandaard en de Architectuurraad hierin, gegeven het feit dat voor de sectoren plannen zijn gemaakt en eerste stappen zijn gezet om te komen tot een i-agenda voor de ontwikkeling en uitrol van nieuwe functionaliteiten en voorzieningen? Deze I-agenda’s zijn niet hetzelfde als de ontwikkelagenda van standaarden, maar er is uiteraard wel een sterke afhankelijkheid Hoe pro-actief en mogelijk sturend willen we als Edustandaard zijn in het kader van die afhankelijkheid?

16.20-16.30 9.      Rondvraag