Bijeenkomst Standaardisatieraad april 2013

Datum: 18 april 2013
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

1. Verslag standaardisatieraad 16 januari 2013 (bijlage 1)

2. Strategie EduStandaard (bijlage 2): Tijdens de vorige standaardisatieraad is het conceptplan gepresenteerd en besproken. Discussiepunten en opmerkingen zijn inmiddels verwerkt. Gevraagd wordt om het strategisch plan v1.0 goed te keuren. Grootste aanpassingen ten aanzien van de vorige versie is de beschrijving van de missie, de scope en de rol van de op te richten architectuurraad.

3. Activiteitenplan 2013 (bijlage 3): Ook het activiteitenplan is in de vorige standaardisatieraad besproken. Inmiddels zijn een aantal activiteiten aangescherpt en is er een begroting toegevoegd. Gevraagd wordt om het activiteitenplan v1.0 goed te keuren.

4. Presentatie en registratie van de QTI afspraken en de afspraak uitwisseling leerresultaten: Projectleiders Jim Bijlstra (ECK) en Rob Looij (EVC) presenteren in gezamenlijkheid de toepassingsprofielen van de standaarden die ter registratie voorliggen aan de raad. Dit gebeurt in gezamenlijkheid omdat de afspraken nauwe relaties met elkaar hebben en omdat we de verschillen in toepassing goed willen overbrengen.

Uitwisseling toetsmateriaal (ECK Toepassingsprofiel QTI2.1)

Uitwisseling leerresultaten (ECK)

Dutch Exam Profile (DEP Toepassingsprofiel QTI2.1 voor examens)

Toepassing in het SURF programma digitaal toetsen

Raoul Teeuwen zal vanuit het SURF programma digitaal toetsen presenteren wat de plannen zijn en hoe er met de QTI standaard gewerkt zal worden.

5. Studiedag: Vanuit het bureau willen we jullie informeren over de plannen rondom het organiseren van de EduStandaard studiedag. Tips en ideeën zijn meer dan welkom.