Bijeenkomst Standaardisatieraad mei 2012

Datum: 22 mei 2012
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

Wat is onze ambitie? Wat is de rol van Edustandaard en welke resources hebben we hiervoor nodig?
Tijdens de tweede bijeenkomst van de Standaardisatieraad op 22 mei is de ambitie om van de raad een belangrijke regiegroep te maken met invloed op de ontwikkeling en gebruik van afspraken nogmaals door iedereen herhaald. Er is gesproken over het jaarplan en het adviesrapport ‘Governance en beheerstructuur ECK’. Na aanleiding van dit rapport is de raad tot de conclusie gekomen dat er meer gedaan moet worden aan de adoptie en het draagvlak van standaarden. Er zal bilateraal gesproken worden met de leden om het draagvlak onder de instellingen te vergroten en om het meerjarenplan van Edustandaard vorm te geven, er moet meer geïnvesteerd worden in communicatie en PR en er moet duidelijkheid komen over de vormen van implementatieondersteuning.
Daarbij is de raad begonnen met het herbevestigen van de afspraken, die eerder door Edustandaard zijn geregistreerd. Er is besloten de afspraken ‘metadata harvesting’ en ‘metadata opvragen’ opnieuw te registreren voor ten minste vijf jaar. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de registratie natuurlijk opnieuw bekeken worden. Ook is het advies van de werkgroep ‘onderwijsbegrippenkader en vocabulaires’ om zeven begrippensets op te nemen in het OBK (Onderwijsbegrippenkader) overgenomen. Dit is het startschot van de ontwikkeling van het OBK.

Er is tijdens de evaluatie van de UPI-registratie afgesproken, dat er meer transparantie gecreëerd moet worden door de namen van personen en organisaties uit de werkgroepen te publiceren op de website. Op deze manier krijgen de adviezen van de werkgroepen ook meer context.

De volgende bijeenkomst van de standaardisatieraad is op 30 oktober 2012. De doorontwikkeling van Edustandaard staat dan weer op de agenda en er zal naar een aantal registraties uit het ECK- en SURFshare programma gekeken worden.