Bijeenkomst werkgroep Edukoppeling oktober 2014

Datum: 01 oktober 2014
Locatie: Seats2Meet, Stationsplein 49, Amersfoort

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag en actielijst (in zoverre niet geagendeerd)
 3. Niet verplichtstellen WS-RM, alternatief scenario (Gerald)
 4. Identificerende kenmerken van berichten (Jeroen)
 5. Voorstel voor gebruik REST (Erwin): actiepunten 0002 en 0005, 0004 en 0006. Bijgevoegd stuk: Wijzigingsverzoek Toevoegen REST als uitwisselpatroon v0.6
 6. Aanpassen documentatie Edukoppeling (Erwin/Herrie/Arjan/Robert)
 7. Certificeringsschema: Aanmeldformulier voor in beheer name van “Certificeringsschema Edukoppeling” en Edukoppeling Certificerings schema v1.1 (final draft)
 8. Roadmap (Brian): implementatie en ontwikkeling standaard
 9. Website Edustandaard en verdere implementatieondersteuning (Jeroen)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

NB In de bijeenkomst is het onderwerp Identificerende kenmerken van berichten (Jeroen) als agendapunt 4 geschrapt en vervangen door het onderwerp Foutafhandeling.