Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling oktober 2016

Datum: 12 oktober 2016
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Seats2Meet, Stationsplein 49, Amersfoort

Programma

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

a. Digikoppeling versie 3.0 vastgesteld (zie release notes).

2. Doornemen verslag en actielijst van 19 mei 2016
a. Eerste versie checklist/FAQ (#20).
b. Terugkoppeling onderzoek centraal centrum informatiebeveiliging (#23).
c. Business case en stukken PKIODOC zijn gedeeld met Werkgroep (actie #36).
d. Digikoppeling Technisch Overleg: terugkoppeling mbt poortnummers (#40), PKIOverheid subdomeinen (#41).

3. Toepassingservaringen
a. Ervaringen van afgelopen periode. Hoe gaat het met implementaties, waar zijn er afwijkingen van standaard, hoe wordt daar mee omgegaan?

4. Toelichting op het gebruik van het OIN binnen Edukoppeling, ge√Įdentificeerde knelpunten en toelichting onderwijsaanbod model (#43).

5. Foutafhandelling bespreken (#42).

6. Voorstel releasemanagement, wijzigingsverzoeken en procedure Edustandaard (actie 34 en 35)
a. Bespreken van een aantal voorstellen voor het releasebeleid.
b. Bespreking van reeds geregistreerde issues.
c. Planning bijeenkomsten 2017- regulier per kwartaal een overleg inplannen.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Documentatie