Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten december 2015

Datum: 01 december 2015
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag d.d. 14 april 2015
  3. Ontwikkelingen afgelopen maanden: Toevoeging in UWLR 2.0 van de ResultaatverwerkerID en Wijzigingsverzoek UWLR 2.0/1.0 (versie 3) voor totaalresultaat/deelresultaat
  4. Bespreken wijzigingsverzoek op Resultaatbericht UWLR 2.0, input: wijzigingsverzoek UWLR 2.0 (versie 3) Normering van toets en toetsonderdelen en overzicht van alle binnengekomen reacties
  5. Roadmap UWLR aan de hand van de issuelijst
  6. Ontwikkelingen rondom Facet – Bart Ratgers (CvTE)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting