Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten juni 2013

Datum: 19 juni 2013
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Hoog Brabant, Utrecht

Programma

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Subgroep UWLR zullen we onder andere aandacht besteden aan de uitkomst van de beoordeling van de afspraak UWLR door de Standaardisatieraad, de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de afspraak in de verschillende sectoren, de afstemming op Basispoort (PO) en DTDL (VO en MBO) en de wens om te komen tot een overall architectuur waar UWLR, en alle overige afspraken en standaarden die onder EduStandaard vallen, op een samenhangende manier worden beschreven.