Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten juni 2016

Datum: 08 juni 2016
Locatie: Vergaderruimte-Utrecht.nl, Pieterskerkhof 23, Utrecht

Programma

Op 8 juni is er in Utrecht een bijeenkomst van de werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten. Deze duurt van 9.30 uur tot 12.00 uur (met een broodje na afloop).

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

a. Aandacht voor Basisset Leerlinggegevens (BLG)

b. UWLR pilot in het MBO

c. Voortgang “UWLR 3.0”

2. Doornemen verslag d.d. 8 juni 2016

3. Definitief vaststellen addendum Toetshiërarchie (voor methodegebonden toetsen)

4. Definiëren inhoud van “UWLR versie 2.2”:

a. Belangrijkste wijziging: faciliteren van ECK-ID (Issue 40)

b. Bepalen of er andere issues ook meegenomen kunnen worden (“laaghangend fruit”)

5. Issue 39: Codelijst voor Rollen in EDEXML 2.0 opnemen

6. Eindtoets PO in 2018 conform UWLR (Issue 41)

7. Doornemen Issuelijst

8. Rondvraag

9. Afsluiting