Digital Item Declaration Language (DIDL)

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: ho

Versie: Digital Item Declaration Language versie 1.0 - mei 2013
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: Digital Item Declaration Language versie 1.1

Beschrijving

Afspraken over het gebruik van standaarden zijn nodig om de kennisketen in het hoger onderwijs te laten functioneren. Deze keten zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur verzameld worden, toegankelijk worden en verder verspreid worden. De afspraak Digital Item Declaration Language (DIDL) vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de door het WO en HBO aangeboden metadata. Daarbij fungeert DIDL als de container voor MODS en digitale objecten.

Samenhang

Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast DIDL zijn dat: MODS, Semantics, URN-NBN en OAI-PMH. Hoe deze afspraken zich tot elkaar verhouden is te lezen in het overzicht van kernafspraken in HBO en WO.

Meerwaarde

In repositories van het HBO en het WO bevinden zich digitale representaties van bibliografische materialen. Deze bibliografische materialen moeten zo beschreven worden dat ze goed terug te vinden zijn. De afspraak Digital Item Declaration Language (DIDL) helpt daarbij.

Gebruik

De afspraak DIDL wordt gebruikt door repositories met, centrale harvesters van, en zoekportals voor onderzoeksmateriaal. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor de werkgroep om ervaringen uit te wisselen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.