Hoger Onderwijs Data Exchange (HODEX; Let op: is opgevolgd door HOVI)

Beheerstatus: Uit beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Afgeraden
Werkingsgebied: ho

Versie: Hoger Onderwijs Data Exchange 3.0 (HODEX; Let op: is opgevolgd door HOVI) - december 2013
Versiestatus: Vervallen

Beschrijving

De HODEX-standaard gaat over het gestandaardiseerd uitwisselen van informatie over HBO- en WO-opleidingen, instellingen en evenementen (open dagen). De gegevensset omvat beschrijvende, organisatorische en administratieve gegevens. Het gestandaardiseerd uitwisselen van deze informatie zorgt ervoor dat alle betrokkenen de gegevens op dezelfde manier interpreteren en de aangeboden informatie altijd actueel en relevant is. Voor alle uitgevers en andere hergebruikers van deze informatie is er één complete bron beschikbaar, waar alle informatie van de bij HODEX aangesloten instellingen te vinden is.

Algemene beschrijving van de afspraak HODEX

Bijlagen bij de beschrijving van de afspraak HODEX

Samenhang

De standaard en deze documentatie zijn vooral van direct belang voor instellingen voor hoger onderwijs die rechtstreeks gebruik maken van HODEX. HODEX – Hoger Onderwijs Data Exchange – is een set van afspraken over de manier waarop informatie over opleidingen, instellingen en voorlichtingsactiviteiten worden beschreven. De afspraken omvatten zowel de documentatie als de technische uitwerking over de manier waarop dit moet gebeuren. De instellingen kunnen de gegevens gebruiken voor externe doeleinden, maar bijvoorbeeld ook als bron voor de eigen website of brochures. Daarnaast zijn de standaard en de documentatie essentieel voor uitgevers, die direct vanuit het centrale uitwisselpunt de bij HODEX aangesloten instellingen willen uitvragen.

Gebruik

De website Studiekeuze123.nl maakt gebruik van HODEX. Ook de Nuffic gebruikt – weliswaar indirect – de informatie om de internationale student te informeren over de onderwijsmogelijkheden in Nederland.

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep HODEX om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Implementatie

Deze bronnen helpen bij de implementatie van de afspraak:

HODEX xsd

HODEX directory xsd

HODEX OrgUnitData xsd

Eventcalendar xsd

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.