OKE MBO-toetsafname

Registratiestatus: Aangemeld - december 2022
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: bve
Beheer: Werkgroep OOAPI

Versie: OKE MBO-toetsafname 0.9.3 - februari 2024
Versiestatus: Concept

Beschrijving

MBO standaard gebaseerd op OOAPI om toetsen en examens te organiseren en resultaten over te dragen.

Betrokken functionaliteiten zijn:

  • Deelnemerregistratie
  • Toetsplanning en logistiek
  • Toetsafname

Betrokken flows zijn:

  • 0. Toetscatalogus
  • 1. Toetsdeelnemers
  • 2. Zittingsplan
  • 3. Toetsdeelnemersresultaat
  • 4. Zittingsverslag
  • 5. Studentresultaat

Deze afspraak richt zich in eerste instantie op de informatiestromen 0 (Toetscatalogus), 2 (Zittingsplan), 3 (Toetsdeelnemersresultaat) en 4 (Zittingsverslag); de informatiestromen 1 (Toetsdeelnemers) en 5 (Studentresultaat) moeten nog worden uitgewerkt. Deze afspraak is in elk geval goed genoeg voor de eerste pilots.

Samenhang

De koppelingen zijn gebaseerd op Edustandaard afspraak Open Onderwijs API versie 5 (OOAPI 5). De ondersteunde processen hebben een directe relatie met processen in de procesketen Examineren van de MORA.

Meerwaarde

De afspraak ondersteunt onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs bij de gegevensuitwisselingen bij de afname van toetsen en examens. Voor leveranciers is er hiermee sprake van een technische afsprakenbasis voor gegevensuitwisseling in het mbo.  

Ontwikkelingen

De OKE-werkgroep ging in april 2022 aan de slag om tot een afspraak te komen voor deze uitwisseling in het middelbaar beroepsonderwijs. Bij het opstellen van de afspraak maakte de werkgroep gebruik van de AMIGO-aanpak en de OOAPI afspraak.

In de loop van 2022 hebben zich meerdere mbo-instellingen en leveranciers aangesloten bij de werkgroep. Begin 2023 is de eerste pilot gestart. Ondertussen heeft de “Kerngroep Techniek” doorgewerkt aan de informatiestromen 1 (Toetsdeelnemers) en 5 (Studentresultaat). U vindt de afsprakenset en de bijbehorende toelichting onder het kopje ‘Documentatie’.

De afspraak wordt gedefinieerd in de specifieke Github-repository. Hier zijn tevens de technische specificaties te vinden om de nodige koppelvlakken te realiseren. Het specificatiedocument (in PDF) een functionele omschrijving van de afspraak als aanvulling op de technische uitwerking (op Github).

Deze versie 0.9.3 van de specificaties van 23 februari 2024 is het beoogde uitgangspunt voor de lopende pilots. Deze actuele versie bevat de specificaties van de informatiestromen 0 t/m 5. Ten opzichte van versie 0.9.2 is informatiestroom 1 Toetsdeelnemers afgerond, met name in de interacties m.b.t. de adhoc toetsgroepen. Verder zijn enkele correcties doorgevoerd om de technische specs (op Github) en het specificatiedocument (in PDF) nog meer met elkaar in lijn te brengen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Links

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.