Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2017
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: ho

Versie: Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting versie 1.0 - mei 2013
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

Afspraken over het gebruik van standaarden zijn nodig om de kennisketen in het hoger onderwijs te laten functioneren. Deze keten zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties en vakliteratuur verzameld worden, toegankelijk worden en verder verspreid worden. De afspraak Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) maakt het mogelijk om metadata uit verschillende repositories (=databases) in één centrale repository te verzamelen (=harvesten).

OAI-PMH afspraken

 

Samenhang

Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast OAI-PMH zijn dat: DIDL, MODS, Semantics en URN-NBN. Hoe deze afspraken zich tot elkaar verhouden, is te lezen in het overzicht van kernafspraken in HBO en WO.

Meerwaarde

In repositories van het HBO en het WO bevinden zich digitale representaties van bibliografische materialen. Deze bibliografische materialen moeten zo beschreven worden dat ze goed terug te vinden zijn. De afspraak OAI-PMH helpt daarbij.

Gebruik

De afspraak OAI-PMH wordt gebruikt door repositories met-, en centrale harvesters van onderzoeksmateriaal. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor de werkgroep om ervaringen uit te wisselen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Ondersteunende documenten

Alle documentatie die óf ondersteunend is bij de implementatie van een afspraak óf ondersteunend is aan het standaardisatieproces.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.